AKADEMII MISTRZÓW SMAKU BY BELVEDERE WYBRAŁA 24 NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PODCZAS EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH

AKADEMII MISTRZÓW SMAKU BY BELVEDERE WYBRAŁA 24 NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PODCZAS EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH

5 września 2022 r. odbyły się egzaminy kwalifikacyjne, będące ostatecznym etapem eliminacji do prestiżowej szkoły przyszłych zawodowców kulinarnych. Wyłoniono z nich 24 Studentów przyjętych w poczet pierwszej edycji Akademii. Wcześniej, w drodze preeliminacji szkolnych obejmujących całą , zakwalifikowano 50 kandydatów spełniających oczekiwania Akademii.

Egzamin Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere był ostateczną weryfikacją wiedzy i umiejętności kandydatów. Składał się z egzaminu ustnego i pisemnego.

Przyszli adepci byli oceniani przez 6-osobowe jury,  w którym zasiedli: organizator projektu – Elżbieta Nitsze, prezes Belvedere Gourmet Group,  trenerzy kulinarni w składzie David Gaboriaud, Michał Iwaniuk i Grzegorz Zawierucha, ekspert niezależny – Paweł Gruba oraz mecenas projektu – Krystian Zalejski
z Chefs Culinar.

W części ustnej jury oceniało film prezentacyjny przygotowany wcześniej przez każdego kandydata, odpowiedź na pytanie związane z testem produktu wylosowanego z przygotowanej puli oraz odpowiedź na pytanie kreatywne zadane przez komisję.

Część pisemna polegała na 45 minutowym sprawdzianie wiedzy składającym się z pytań wielokrotnego wyboru, otwartych i krótkiego wypracowania.

Podczas wydarzenia czekała na studentów niespodzianka – nagroda specjalna w postaci zaproszenia na kolację z Grzegorzem Zawieruchą w Restauracji Belvedere dla 15 z kandydatów, którzy przygotowali swoje filmiki prezentacyjne w określonym przez komisję terminie.

„Z jednej strony skromni, a z drugiej otwarci, młodzi ludzie. Słuchało się ich znakomicie i można było dotknąć neutralnej, kulinarnej pasji. Ogromnie się cieszę, że ja i Chefs Culinar uczestniczymy w tym projekcie”. -komentuje Krystian Zalejski, szef działu kulinarnego w Chefs Culinar, Mecenasa Honorowego Akademii Mistrzów Smaku.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere odbędzie się 27 września 2022 r . w siedzibie Mecenasa Akademii – Chefs Culinar i zainaugurowane zostanie pierwszymi warsztatami z trenerami kulinarnymi Davidem Gaboriaud oraz Krystianem Zalejskim.

PATRONI HONOROWI:

SPONSORZY  GŁÓWNI:

POZOSTALI PATRONI:

 

PATRONI MEDIALNI:

Menu