Danie serwowane Belvedere Catering

Danie serwowane, - przystawka podane w Starej Oranżerii w Warszawie podczas przyjęćia na najwyższym szczeblu państwowym. Wyrafinowana potrawa dla osobistości na najwyższych stanowiskach państwowwych.
Menu