Dział Sprzedaży

Beata Bronowicz
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

Członek Zarządu

Beata Bronowicz

+48 22 55 86 733
+48 608 413 369
beata.bronowicz@belvedere.com.pl

Małgorzata Bronowska
Zastępca Dyr.Sprzedaży Cateringu

Małgorzata Bronowska

+48 22 55 86 736
+48 608 413 267
malgorzata.bronowska@belvedere.com.pl

Małgorzata Momot
Specjalista ds. sprzedaży

Małgorzata Momot

+48 22 55 86 734
+48 604 613 902
malgorzata.momot@belvedere.com.pl

Konrad Nadobnik
Dyrektor Cateringu

Konrad Nadobnik

+48 22 55 86 770
+48 668 155 082
konrad.nadobnik@belvedere.com.pl

Menu